Avantaje si Beneficii


     Proiectul intervine in contextul creșterii continue a cererii de informatizare a activităților desfășurate in unitățile administrației locale si unitățile descentralizate ale administrației centrale care este o importanta nişă de piaţă explorată de organizație. Orice contribuție la perfecționarea activităților din acest domeniu constituie o contribuție la modernizarea si eficientizarea serviciilor oferite partenerilor sociali, persoane fizice și juridice.
     Proiectul de inovare a produsului ProTAXi a fructificat rezultatele unor cercetări recente româneşti și internaţionale
Produsul ProTAXi are peste 40 de beneficiari, cu peste 1000 de utilizatori, dintre care amintim: Primăriile Iaşi, Craiova, Sector 4, Tg-Jiu, Petroşani, Administraţia Fondului pentru Mediu, etc.

Poza1
     Pornind de la complexitatea legislativă specifică şi a necesităţii asistenţei intensive, cât şi datorită bugetelor relativ scăzute ale potenţialilor uilizatori, am realizat o solutie adaptate pieței românești.
Principalele avantaje și beneficii care au rezultat din dezvoltarea acestui proiect sunt:


•  Dezvoltarea unui prototip experimental pentru modernizarea prin inovare a tuturor produselor soft ale companiei Prosoft++ srl, prin inovarea interfeței utilizator incorporând rezultate recente ale cercetării şi prin inovarea funcţională, prin utilizarea semnăturii electronice, plăţi on-line, asistenţa tehnică la distanţă, comunicarea cu utilizatorii (contribuabili în cazul nostru) prin mijloace moderne (robot telefonic software integrat, SMS, email, etc).
 

• Intensificarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare la nivelul organizatiei.

Poza 2_• Efectul direct al finanţării asupra activităţilor de Cercetare/Dezvoltare/Inovare din cadrul Companiei se va materializa în extinderea acestor soluții și la realizarea unor noi dezvoltări de produse cu consecințe asupra volumului de cheltuieli și la scurtarea termenelor de obținere a rezultatelor așteptate. Creșterea așteptată a valorii adăugate pentru urmatorii 2 ani de la obținerea rezultatelor proiectului este de peste 30%

• Rezultatul cel mai important previzionat după punerea în producţie a prototipului realizat prin inovare va consta în creşterea competitivităţii produselor companiei noastre, a căror funcţionalitate şi interfaţă va fi la nivelul produselor elaborate de companiile mari și a Clienților noștri, pentru care utilizarea produsului va insemna trecerea la un nivel superior de comunicare, gestionare, integrare si, de ce nu, de competitivitate pe piata de profil.

 

 

INFORMEAZA-TE!

     Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi :

www.fonduri-eu.ro

LINKURI UTILE